de opticien met aparte monturen
Ermelo Raadhuisplein 11
0341- 56 11 22
info@petersoptiek.nl

Privacyverklaring

Privacy policy

Peters Optiek, gevestigd aan het Raadhuisplein 11, 3851NT te Ermelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67440843.

Peters Optiek respecteert de privacy van gebruikers van de website en de software van Peters Optiek en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door Peters Optiek zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens kan Peters Optiek van u vragen en verzamelen?

De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van web logs of cookies. Deze informatie geeft Peters Optiek inzicht in uw gebruik van Peters Optiek, zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht.

Waarvoor kan Peters Optiek uw verzamelde gegevens verder gebruiken?

Peters Optiek kan de verzamelde gegevens gebruiken voor het benaderen van (potentiële) klanten en partners over belangrijke ontwikkelingen binnen email marketing, nieuwe producten en diensten van Peters Optiek, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd, systeem voor klantenbeheer. Peters Optiek zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Peters Optiek daartoe wettelijk wordt verplicht.

Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, dient u contact op te nemen met Peters Optiek. Peters Optiek zal vervolgens de aanpassingen / wijzigingen doorvoeren. U hebt te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens.

Peters Optiek houdt haar klanten op de hoogte via e-mail communicatie. Indien u geen e-mail communicatie vanuit Peters Optiek meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden, hetzij via de aanwezige afmeld functie in de betreffende e-mail, hetzij via een reply op het betreffende email adres van de afzender.

Google Analytics

Peters Optiek wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Peters Optiek heeft hier geen invloed op.

Aanpassingen

Peters Optiek houdt zich het recht voor dit privacybeleid te alle tijden aan te passen. Wijzigingen vind u op deze pagina. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 20 juni 2018. Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Peters Optiek, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Bezoek- en postadres:
Peters Optiek
Raadhuisplein11
3851NT  Ermelo
+31 (0)341 – 56 11 22
info@petersoptiek.nl

de opticien met aparte brillen